1. 1位

  人差し指派

 2. 2位

  小指派

 3. 3位

  ほじらない!

 4. 4位

  親指派

 5. 5位

  薬指派

 6. 6位

  中指派